Wchodząc w Audience i kartę kontaktu dziennikarza, możesz dodać do niej notatkę, klikając przycisk New note. Funkcjonalność pozwala Ci zbierać informacje ważne z perspektywy relacji na linii media-organizacja, np. wrażenia dziennikarza dot. ostatniej prasówki bądź spotkania konferencyjnego, preferencje, uwagi i sugestie. 

Notatki widoczne są dla każdego użytkownika konta ze stosownymi uprawnieniami. Każdy z nich może dodać dowolną notatkę, a także oznaczyć w niej inną osobę. Dzięki temu nie tylko pielęgnujesz relację z mediami, ale też wspierasz wymianę wiedzy w ramach swojego zespołu. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?