Prowly z największa pieczołowitością zajmuje się ochroną prywatnych danych zarówno klientów subskrybcyjnych, jak i tych korzystających z narzędzi w wersji trial. Konsekwentnie dostarczamy więc informacje nt. tego, jak gromadzimy, przetwarzamy i użytkujemy dane naszych użytkowników.  

Standardy bezpieczeństwa

  • Zabezpieczamy dane personalne w zgodzie z regulacjami prawnymi z użyciem środków technicznych oraz organizacyjnych. 
  • Używamy polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, które przetwarzają dane wrażliwe.
  • Nasze serwery bazują na infrastrukturze Amazone Web Services, a polityka prywatności AWS gwarantuje rynkowo najlepszą ochronę.
  • Bankowość kocha Prowly, albowiem regularnie poddawani jesteśmy kontroli przez wewnętrzne firmy audytowe. Audyty obejmują ocenę bezpieczeństwa, testy penetracyjne i testy wydajności.
  • Używamy standardów TLS, by zabezpieczać całą komunikacją pomiędzy naszymi serwerami niezależnie od wrażliwości transmitowanych danych

Polityka Prywatności i zgodność z regulacjami GDPR

  • Zapewniamy, że prywatne dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby dostarczania rozwiązań technicznych. Przetwarzanie obejmuje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres firmy, nazwę firmy, adres mailowy i firmowe stanowisko użytkownika.
  • Deklarujemy, że dokładamy wszelkich starań, by rozwijać narzędzie Prowly w zgodzie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, RODO (General Data Protection Regulation, GDPR), czyli regulacją (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej 

Szczegóły o ochronie danych osobowych uwzględniliśmy w: Terms of Service, Privacy Policy oraz Data Processing Clause.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?