Kampania (Campaign) to zbiór dowolnej liczby wysyłek mailowych (Mailings), których efektywność możesz później analizować łącznie i z osobna. Jest to szczególnie przydatne jeśli np. pracujesz dla kilku klientów (możesz wtedy stworzyć oddzielne kampanie dla każdego klienta) lub też prowadzisz kilka kampanii po sobie lub jednocześnie. Do każdej kampanii możesz dodać też okres jej trwania.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?