Kampania (Campaign) to zbiór dowolnej liczby wysyłek mailowych (Emails), których efektywność możesz później analizować łącznie i z osobna. Jest to szczególnie przydatne, gdy pracujesz dla kilku klientów lub też prowadzisz kilka własnych kampanii wyraźnie różniących się od siebie, np. pod względem komunikacyjnym lub biznesowym.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?