Pitch jako narzędzie przeznaczone do dystrybucji mailowej w Prowly, pozwala Ci w niezwykle swobodny sposób dobierać odbiorców. Ten sam spersonalizowany email, możesz więc wysłać masowo do wielu różnych grup, segmentów, filtrów i pojedynczych kontaktów. Jeżeli potrzebujesz upewnić się, jak dokładnie prezentuje się finalna lista odbiorców (włącznie z indywidualnymi danymi nt. imion, nazwisk i adresów mailowych), przejdź z zakładki Select Recipients do Verify Recipients na drugim etapie tworzenia maila.

Zakładka Verify Recipients umożliwi Ci również łatwe wykluczanie poszczególnych dziennikarzy z finalnej listy odbiorców. Załóżmy, że adresujesz swoją prasówkę o premierze gry wideo do gamingowych dziennikarzy z USA i dodałeś już takową grupę, ale pamiętasz też, że dwaj znajdujący się w niej dziennikarze nigdy nie piszą o gatunku, jaką reprezentuje twoja gra. Opcja Exclude contacts przychodzi Ci tutaj z pomocą. Zaznacz oba kontakty, a następnie kliknij ją, by wykluczyć dziennikarzy z finalnej listy odbiorców.

Jeżeli upewniłeś się, że jest ona gotowa, przejdź do kolejnego kroku, zwanego Write, czyli pisania właściwej treści emaila.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?