Niektóre organizacje i agencje korzystające z narzędzia do dystrybucji mailowej Pitch w Prowly, pragną zapisać finalną listę kontaktów danego emaila w osobnej grupie. Jeżeli masz taką samą potrzebę, skorzystaj z poniższej instrukcji:

  1. Przejdź do drugiego kroku tworzenia wiadomości email, zwanego Recipients
  2. Dodaj kontakty w zakładce Select Recipients z pomocą przycisku Add recipients
  3. Zoptymalizuj listę kontaktów dzięki sugestiom widocznym na prawym panelu
  4. Przejdź do zakładk Verify Recipients i kliknij przycisk Save as group 
  5. Naciśnij przycisk Create na samym spodzie otwartego okna
  6. Wybierz nazwę dla nowej grupy, która zagreguje wszystkie wybrane kontakty pod tworzoną właśnie wysyłkę mailową
  7. Zapisz zmiany, klikając Save

Nowa grupa zostanie natychmiast zapisania w Audience. Przeglądając swoją bazę, będziesz mógł zawsze zweryfikować zawartość grupy lub użyć ją ponownie w przyszłości na poczet jakiejkolwiek kampanii mailowej. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?