Prowly umożliwia zmianę nazwy nadawcy (From name) oraz jego adresu email (From address) podczas konfiguracji wiadomości mailowej. To oznacza, że jeśli tworzysz maila w imieniu CEO lub klienta swojej agencji, możesz jego dane wprowadzić w powyższe pola.

  1. Przejdź do etapu Write
  2. Kliknij przycisk Edit obok pola From name
  3. W nowo otwartym oknie wprowadź dane nadawcy dla From name i From address; bazowo są tam zamieszczone twoje własne dane
  4. Po zakończeniu konfiguracji, kliknij przycisk Save, by zapisać zmiany

Dziennikarze, rzecz jasna, mogą odpowiedzieć na twoje wiadomości i użyją do tego adresu mailowego, który zobaczą w swoich skrzynkach pocztowych. Sprawdź więc uważnie, czy wprowadzony adres mailowy w polu From address jest poprawny. W wielu przypadkach, zmieniając ten adres, powinieneś zmienić również dane From name, by zachować spójność swojej wiadomości mailowej.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?