Pisząc treść wiadomości mailowej w trzecim etapie zwanym Write, możesz wykorzystać znaki specjalne, niedostępne standardowo z poziomu klawiatury. Powyżej kreatora odnajdź przycisk More Reach i wybierz ikonę Special Characters:

W tym miejscu możesz znaleźć unikatowe znaki o charakterze religijnym, finansowym, kulturowym, rozrywkowym, lifestyle'owym czy nawet znaki typowe dla różnych regionów świata. Pamiętaj jednocześnie, by utrzymać logikę i jednolity format swojej komunikacji, a więc nie nadużywaj znaków specjalnych bez potrzeby.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?