Poza błędami (Errors), które musisz naprawić, by dystrybucja mailowa stała się możliwa, podczas tworzenia wiadomości na etapie Review napotkasz również opcjonalne sugestie (Suggestions). Dotyczą one mankamentów, których naprawienie może pozytywnie wpłynąć na statystyki dostarczalności. Pominięcie ich jest co prawda możliwe, ale serdecznie rekomendujemy ich rozwiązywanie, by w toku wielomiesięcznej pracy nad komunikacją mailową chronicznie polepszać jej rezultaty, a przede wszystkim umacniać bezcenną reputację nadawcy. 

Jakie sugestie wyświetla Prowly i co one oznaczają?

  1. Too many attachments - za duża ilość załączników, która może utrudnić czytanie twojego emaila i selekcję materiałów; ogranicz się do 10 załączników;
  2. Improper or not allowed words - unikaj słów, przez które filtry antyspamowe blokują wiadomości mailowe;
  3. Too-long subject line - polecamy nie przekraczać długości 60 znaków w tytule emaila;
  4. No campaign - przypisz email do kampanii, by łatwiej analizować w przyszłości wszystkie korespondujące ze sobą wysyłki mailowe;
  5. No preview text - dodaj preview text, który wyświetla się obok tytułu maila na większości klientów mailowych;
  6. Text-to-images ratio too low - filtry antyspamowe czasem nie przepuszczają wiadomości, w których stosunek tekstu do grafik jest mały; postaraj się zwiększyć ilość treści lub ograniczyć liczbę grafik;
  7. Links that don't work - linki dodane do treści emaila nie działają
  8. Personalization tokens - missing fallback - nie dodałeś tekstu w polach Fallback z myślą o odbiorcach, którzy mogą nie posiadać informacji wykorzystywanych przez dodane do treści maila tokeny personalizacyjne
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?