W Prowly masz możliwość stworzyć kampanię mailową na dwa sposoby. Kliknij przycisk New Campaign w narzędziu Pitch, a w nowo otwartym oknie określ jej nazwę i dodaj parę słów opisu. Jeżeli nowo powstający email rozpoczyna zupełnie nową kampanię, możesz ją stworzyć już na pierwszym etapie tworzenia wiadomości:

  1. Kliknij przycisk New Email w narzędziu Pitch
  2. Kliknij przycisk Select campaign 
  3. Wybierz opcję Create a new campaign na samym dole menu
  4. Określ nazwę kampanii i zapisz zmiany

Nowa kampania zostanie automatycznie zapisana w aplikacji wespół z wiadomością email, którą rozpocząłeś konfigurować. Jeśli chcesz przejrzeć wszystkie stworzone kampanie, w narzędziu Pitch kliknij zakładkę Campaigns znajdującą się na lewym panelu nawigacyjnym.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?