Jeżeli ukończyłeś pisanie swojej wiadomości, nie wychodząc z trzeciego etapu edytora mailowego, kliknij przycisk Preview znajdujący się w prawym górnym rogu. Możesz zweryfikować jak email wyświetli się na komputerach i urządzeniach mobilnych, zarówno w wersji tekstowej, jak i HTML. Możesz go nawet wyświetlić jako jeden z wybranych odbiorców, by upewnić się, że tokeny personalizacyjne i ich wartości Fallback wgrywają się poprawnie. 

Jeżeli email wygląda inaczej w Preview niż w kreatorze lub napotykasz jakiekolwiek problemy ze stworzeniem spersonalizowanej treści, skontaktuj się z nami na chacie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?