Użyj opcji wysłania emaila testowego, by zobaczyć jak przygotowana wiadomość prezentuje się na twojej skrzynce mailowej. Możesz tego dokonać z poziomu dwóch miejsc edytora mailowego w Prowly:

KROK 3 - Write

Przechodząc przez trzeci etap tworzenia maila:

  1. Kliknij przycisk Preview w prawym, górnym rogu edytora
  2. Kliknij przycisk Send test w prawym, górnym rogu nowo otwartego okna
  3. Dodaj adresy mailowe, do których mail testowy powinien zostać wysłany

Wiadomość testowa pojawi się na skrzynkach mailowych wybranych odbiorców w formie, w jakiej ją stworzyłeś. 

Krok 5 - Send

Tuż przed kliknięciem właściwego przycisku Send, w ostatnim kroku tworzenia wiadomości również możesz ją przetestować. Podobnie jak w trzecim etapie, wybierz odbiorców maila testowego, np. siebie i kolegę z zespołu.

Uwaga: Maile testowe wysyłane są z adresu mailowego Prowly, nie twojego. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?