Dzięki biężącej analizie emaila, który tworzysz w Prowly, jesteśmy w stanie dostarczyć Ci wartościowy feedback nt. kontentu lub konfiguracji wiadomości. Wyświetlamy go w sekcji Review, dzięki której będziesz mógł przeanalizować wszystkie niedopatrzenia.

Feedback dzielimy na dwie grupy: Errors oraz Suggestions.

Obie są istotne, niemniej to obligatoryjna eliminacja błędów umożliwi Ci wysyłkę maila. Odnoszą się one do elementarnych elementów wiadomości mailowej, takich jak nazwa nadawcy (From Name) lub lista odbiorców (Recipients). To, czy skorzystasz z zaproponowanych sugestii, zależy od Ciebie. Możesz je pominąć, choć definitwynie polecamy korzystanie z nich celem polepszenia rezultatów wysyłek mailowych.

Jak rozwiązać błędy lub skorzystać z sugestii?

Naciśnij przycisk Resolve obok każdego błędu lub sugestii, by naprawić go już z poziomu sekcji Review lub by szybko przejść do miejsca w edytorze maila, gdzie zmiany mogą zostać wprowadzone. Wszystkie naprawione błędy i sugestie lądują w panelu Done, by proces optymalizacji emaila był dla Ciebie czytelny. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?