Jeżeli twój plan subskrybcyjny obejmuje dostęp do Media Discovery, masz możliwość przenosić wyszukane kontakty do swojej własnej bazy w Audience. Widoczny w prawym górnym rogu tabeli limit kontaktów określa, ile dziennikarzy możesz dodać do Audience w tym samym czasie i ilu z nich już dodałeś.

Powyższy przykład prezentuje konto użytkownika, który przeniósł do swojej listy mailingowej jeden kontakt z Media Discovery. Limit określony przez jego plan subskrybcyjny pozwala mu przenieść jeszcze 999 kontaktów. Gdy użytkownik kasuje z Audience kontakty zaczerpnięte z bazy Media Discovery, jego limit transferu odpowiednio zwiększa się. Sprawdź, jakie limity transferów przypadają na dostępne plany subskrybcyjne w Prowly.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?