Jeżeli twój plan subskrybcyjny obejmuje dostęp do Media Discovery, masz możliwość przenosić wyszukane kontakty do swojej własnej bazy w Audience. Widoczny w prawym górnym rogu tabeli limit kontaktów określa, ile dziennikarzy możesz dodać do Audience w tym samym czasie i ilu z nich już dodałeś.

Powyższy przykład prezentuje konto użytkownika, który przeniósł do swojej listy mailingowej 999 kontaktów z Media Discovery. Limit określony przez jego plan subskrybcyjny pozwala mu przenieść jeszcze 1 kontakt. Gdy kasujesz z Audience kontakty zaczerpnięte z bazy Media Discovery, limit transferu odpowiednio zwiększa się. Możesz również wyeksportować kontakty znalezione w Prowly do zewnętrznego pliku w ramach określonego limitu eksportu. Sprawdź nasze plany subskrybcyjne i ich szczegółową specyfikację.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?