Po zalogowaniu do aplikacji zawsze zobaczysz podwójne menu: wąski pasek po lewej stronie to pasek nawigacji po modułach aplikacji, a pasek szeroki to pasek służący do wykonywania najważniejszych czynności w aplikacji: 

Pierwszy element na szerokim pasku to nazwa profilu użytkownika zalogowanego do aplikacji. Po kliknięciu na ten element rozwija się lista z ustawieniami konta i dodatkowymi funkcjami służącymi do zarządzania profilem użytkownika:

Pola dotyczące ustawień będą różniły się zależnie od roli, którą dany użytkownik pełni na koncie oraz od działań, które w związku z tą rolą może na koncie wykonywać. Więcej na temat ról użytkowników możesz przeczytać tutaj. Osoby, które na koncie są właścicielem (Owner) oraz administratorem (Admin) będą miały możliwość dokonania zmian nie tylko w swoim profilu, ale również w profilach innych osób i ustawieniach całego konta. 

My profile:

W swoim profilu Prowly można wgrać zdjęcie, które na koncie będzie pełniło funkcję avatara, zamieścić lub zmienić podstawowe informacje na swój temat, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, stanowisko, branżę, kraj i miasto. Password change to z kolei sekcja, w której można zmienić swoje hasło. Należy jednak pamiętać, że aby ustawić nowe hasło tą drogą, trzeba znać i wpisać hasło akutalne:

Account:

  • Account information - w tej sekcji możesz zmienić podstawowe informacje dotyczące konta, czyli nazwę, branżę, w której pracujesz, nazwę firmy oraz powiedzieć nam, jakiej wielkości jest Twoja firma;
  • Whitelabel domains - tutaj możesz skonfigurować ustawienia i dokonać autoryzacji mailingów dotyczących modułu RODO;
  • Date&Time Settings - służy do zmiany strefy czasowej, w której się znajdujesz;
  • Ownership - w tym miejscu właściciel konta może przekazać własność innej osobie. Co ważne - osoba ta nie może być użytkownikiem konta.

PAYMENTS:

  • Billing - znajduje się tutaj nazwa wybranego planu subskrybcyjnego, informacja, w jakim trybie odbywa się fakturowanie, kwota, którą płaci się za używanie aplikacji oraz dostępne zasoby;
  • Payment details - w tym miejscu wyświetla się informacja dotycząca metody płatności, możesz też tutaj dodać inną metodę płatności;
  • Billing address - adres, na który jest wystawiana faktura;
  • Billing history - historia płatności, które zostały dokonane za dane konto. Jeśli jesteś właścicielem konta, będziesz widzieć w tym miejscu listę 10 ostatnich faktur, datę ich wystawienia, status ich płatności, tytuł oraz kwotę, na którą zostały wystawione:

USERS:

Klikając w tę sekcję, zobaczysz listę wszystkich użytkowników konta oraz role, które pełnią. Z tego poziomu zaprosisz też nowego użytkownika, jeśli pozwalają na to twoje zasoby, lub usuniesz tych, którzy nie potrzebują już dostępu do konta. 

CHANGE ACCOUNT:

Jeśli do twojego Prowly podpięte jest więcej niż jedno konto, możesz przechodzić między nimi bez potrzeby przelogowywania się. Kliknij w funkcję Change account i wybierz z listy konto, na które chcesz się przenieść. Na liście możesz również ustawić konto, które będzie pokazywało się jako domyślne w momencie zalogowania się. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?