Aby zobaczyć całą listę kontaktów, wejdź do modułu Audience, klikając ikonę książki adresowej, znajdującą się w lewym górnym rogu aplikacji:

Na każdej stronie możesz wyświetlić 25, 50 lub 100 kontaktów w zależności od twoich potrzeb. Liczbę wyświetlanych kontaktów na jednej stronie możesz ustawić w prawym dolnym rogu okna:

Menu zarządzania kontaktami znajduje się nad listą kontaktów i wygląda tak: 

 1. Za pomocą okienka znajdującego się na lewo od parametru Sort by możesz zaznaczyć wszystkie kontakty wyświetlane na obecnej stronie twojej bazy:

W konsekwencji poniżej menu pojawi się informacja o liczbie zaznaczonych kontaktów oraz przycisk pozwalający na zaznaczenie wszystkich kontaktów znajdujących się w bazie, niezależnie od segmentu czy grupy:

2. Za pomocą parametru Sort by możesz posegregować kontakty ze względu na:

 • Name (Imię i nazwisko)
 • Created at (Data utworzenia)
 • Email
 • Role (Funkcja)
 • Outlet (Redakcja)
 • Personalized greetings (Personalizowane pozdrowienia).

3. Za pomocą parametru Order by możesz posegregować kontakty:

 • rosnąco (ascending)
 • malejąco (descending).

4. Używając przycisku z ikonką kolumn, możesz skonfigurować widok swojej listy kontaktów, czyli wskazać, jakie kolumny z danymi wyświetlą się w widoku głównym:

5. Po zaznaczeniu wszystkich bądź wybranych kontaktów możesz również wykonać na nich tak zwane akcje masowe: 

 • Add tags - dodaj tagi 
 • Remove tags - usuń tagi 
 • Add to groups - dodaj wybrane kontakty do grupy 
 • Delete contacts - usuń zaznaczone kontakty 
 • Export - wyeksportuj wybrane kontakty do pliku csv
 • GDPR Protection - Turn on - włącz dla wybranych kontaktów; Turn off - wyłącz dla wybranych kontaktów
 • GDPR consent by default - Turn on - włącz dla wybranych kontaktów; Turn off - wyłącz dla wybranych kontaktów
 • Jeśli wybierzesz przycisk Actions, znajdując się w grupie, na liście pojawi się dodatkowy element "Remove from group" - usuń wybrane kontakty z grupy

6. Za pomocą dwóch kolejnych przycisków możesz odświeżyć listę kontaktów oraz wyświetlić wszystkie kontakty. 

7. Pasek wyszukiwania pozwala na wyszukanie konkretnego kontaktu poprzez wpisanie adresu email, imienia, nazwiska, tagu albo miejsca pracy (Outlet):

8. Za pomocą przycisku Create contacts można dodać nowy kontakt do bazy. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?