Jeżeli w swoim planie subskrybcyjnym posiadasz dostęp do Media Discovery, możesz wyeksportować znalezione w nim kontakty do zewnętrznego pliku. Miesięczne lub roczne limity odnawiają się z każdym początkiem okresu rozliczeniowego. Przejdź do swojej bazy kontaktów, kliknij przycisk Export, a następnie wybierz opcję Export History, gdzie zweryfikujesz, w jakim stopniu wykorzystałeś swoje limity eksportu.


Kolumna Export Size pokazuje, jak dużo kontaktów ze swojej bazy uwzględniłeś w danej operacji eksportu. Liczby podane w Limit Usage wskazują z kolei, ile kontaktów z Media Discovery znalazło się w eksportowanym pliku, pomniejszając twój limit eksportu.

Za każdym razem, gdy eksportujesz bazę wraz z kontaktami z Media Discovery, podejmujesz decyzję, czy faktycznie chcesz posiadać je w pliku zewnętrznym, uszczuplając swój limit eksportu, zdefiniowany przez posiadany plan subskrybcyjny.

UWAGA: Jeżeli eksportujesz kontakt z Media Discovery, który został już wyeksportowany choć raz w danym okresie rozliczeniowym, nie obniża on oczywiście przysługującego Ci limitu eksportu. Z drugiej strony, jeżeli importujesz kontakt pozyskany z Media Discovery z powrotem do swojej bazy w Prowly, naturalnie obniży on limit transferu. W przypadku gdy tenże limit będziesz miał już wykorzystany, Prowly ominie podczas operacji importu kontakty z Media Discovery.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?