Aby zaprosić do konta kolejnych użytkowników, przejdź do ustawień swojego konta, klikając na jego nazwę i wybierając z menu zakładkę Users:

Następnie kliknij w przycisk Invite user:

W nowo otwartym oknie wpisz imię i nazwisko, adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić do konta, oraz przypisz jej rolę:

Po kliknięciu przycisku SEND zaproszenie zostanie wysłane do Twojego współpracownika. Musi on kliknąć w link, a następnie w polu, które wyskoczy, wpisać swój mail oraz ustawić hasło, za pomocą którego będzie się logować do aplikacji.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?