Przed dodaniem kontaktu do segmentu, upewnij się, że przypisałeś mu odpowiedni tag. Kliknij kontakt znajdujący się na twojej liście, by otworzyć jego kartę:

Poniżej danych dotyczących liczby wysłanych mailingów, wyświetlane są wszystkie tagi dodane do wybranego kontaktu. Jeśli chcesz oznaczyć naraz wielu dziennikarzy tym samym tagiem, przeczytaj osobny artykuł.

Kiedy już upewnisz się, że kontakty są odpowiednio otagowane, wejdź w opcję Filters na lewym pasku nawigacyjnym modułu Audience. Tam wybierając filtr Tag a następnie warunek "is", wpisz tag, na podstawie którego chcesz utworzyć segment:

Po zapisaniu segmentu, będzie się on automatycznie aktualizował za każdym razem, kiedy do któregoś z kontaktów zostanie dodany tag, lub analogicznie kiedy z któregoś kontaktu ten tag zostanie usunięty. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?