Zależnie od preferowanej identyfikacji wizualnej, twoje informacje prasowe mogą być napisane czcionką szeryfową lub bezszeryfową. By dokonać wyboru pomiędzy nimi:

  1. Kliknij w ikonę z dwiema literkami TT znajdującymi się w lewym górnym rogu:

2. Twoim oczom ukażą się dwa suwaki w domyślnym ustawieniu:

3. Suwaki przesuwamy w prawo celem włączenia czcionki szeryfowej dla wszystkich tytułów i śródtytułów (Toggle for all titles & subtitles) oraz dla wszystkich paragrafów (Toggle for all paragraphs). Obie opcje mogą być włączone jednocześnie:  

Jaka jest różnica między czcionką szeryfową i bezszeryfową?

Czcionka bezszeryfowa to czcionka o prostych zakończeniach kresek. W informacji prasowej będzie wyglądało to następująco:

Czcionka szeryfowa to z kolei czcionka posiadająca szeryfy, in. zaciosy - poprzeczne lub ukośne zakończenia kresek niektórych krojów pism. Zwiększają czytelność czcionki, pomagają przenosić wzrok z jednego znaku na drugi. Tak będzie wyglądała czcionka szeryfowa:


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?