1. Wejdź w zakładkę Audience:

2. Jeżeli chcesz wyeksportować całą bazę, kliknij przycisk Export a następnie wybierz opcję Export All:

3. Jeżeli chcesz wyeksportować konkretne kontakty, zaznacz je w bazie, kliknij przycisk Export a następnie wybierz opcję Export Selected:

4. Wyeksportowany plik powinien pobrać się na twój komputer. 

Historia eksportu:

Ostatnią opcją na liście jest Export History. Umożliwia ona zweryfikowanie historii wszystkich przeprowadzonych eksportów. Jest też pomocna w sprawdzeniu, ile kontaktów z Media Discovery zostało pobranych w konkretnym pliku.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?