W narzędziu przeznaczonym do dystrybucji wiadomości email masz możliwość wykluczyć z listy odbiorców tych dziennikarzy, którzy w swoich kartach kontaktu nie mają zapisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użyj do tego panelu optymalizacji znajdującego się po prawej stronie:

Jeżeli nie zaznaczysz tej sugestii, wiadomość mailowa zostanie wysłana do wszystkich odbiorców, niezależnie od tego, czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została lub nie została przyznana.

Co się dzieje po kliknięciu?

Otwiera się okno, w którym decydujesz, czy kontakty, które w Prowly nie mają przypisanej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, mają otrzymać wysyłkę. Gdy klikniesz Yes, wiadomość otrzymają wyłącznie kontakty, które wyraziły zgodę. 

Domyślnie, wszystkie twoje kontakty zgromadzone w bazie nie mają wprowadzonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żeby to zmienić, przejdź do narzędzia Audience i tam zaznacz status zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wybranych kontaktów. Jak to zrobić?

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?