W module dystrybucyjnym (Pitch) została aktywowana dodatkowa funkcja związana z udostępnieniem na karcie każdego kontaktu możliwości przypisania do niego informacji na temat posiadanej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z tym, że aktywowaliśmy funkcję ochrony danych osobowych w Prowly, po wybraniu odbiorców (Add recipients) pojawi się dodatkowy element konfiguracji mailingu:

Co to oznacza?

Wiadomość mailowa zostanie wysłana do wszystkich zaznaczonych odbiorców, niezależnie od tego, czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest, czy nie jest przypisana.

Co się dzieje po kliknięciu?

Otwiera się okno, w którym decydujesz, czy kontakty, które w Prowly nie mają przypisanej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych mają otrzymać wysyłkę. 

Wybierz No, jeśli chcesz wysłać do wszystkich. 

Wybierz Yes, jeśli chcesz wysłać tylko do tych, którzy mają w Prowly przypisaną informację o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj!

Domyślnie Twoje kontakty nie mają wprowadzonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żeby to zmienić przejdź do modułu Audience i tam zaznacz status zgody na przetwarzanie danych osobowych Twoich kontaktów. Jak to zrobić?

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?