W Prowly możesz zaznaczyć, że posiadasz zgodę na ochronę danych osobowych w karcie każdego kontaktu. Możesz tę zgodę przypisać również do wielu kontaktów jednocześnie. Otwórz swoją bazę znajdującą się w narzędziu Audience, zaznacz dziennikarzy, kliknij przycisk More actions i z listy wybierz opcję Turn on dla funkcji GDPR Protection:

Jak znaleźć tylko te kontakty, które udzieliły zgody?

W bazie kontaktów kliknij przycisk + Add, a następnie dodaj filtr GDPR Protection z parametrem true. Widok bazy zaktualizuje się zgodnie z wybranymi ustawieniami.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?