W Prowly możesz zaznaczyć, że posiadasz zgodę na ochronę danych osobowych w karcie każdego kontaktu. Możesz tę zgodę przypisać do wielu kontaktów jednocześnie. Wejdź w bazę kontaktów znajdującą się w narzędziu Audience, zaznacz dziennikarzy i użyj akcji masowych, wchodząc w opcję Actions znajdującą się w menu nad bazą kontaktów. Sprawdź szczegóły na ten temat w osobnym artykule tutaj.

Jak znaleźć tylko te kontakty, które udzieliły zgody?

W Audience wybierz opcję Filters a następnie dodaj filtr GDPR Protection z parametrem true. Widok bazy zaktualizuje się zgodnie z wybranymi ustawieniami.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?