Jeżeli konfigurujesz swój mailing, skorzystaj z aktywowanego w Prowly narzędzia GDPR, chroniącego dane osobowe kontaktów, do których wysyłasz mailingi w module Pitch. Jak tylko wybierzesz adresatów, w konfiguracji maila pojawi się nowa opcja:

Co to oznacza?

Gdy opcja GDPR Protection jest dezaktywowana, mailing trafi do odbiorców niezależnie od otrzymanej zgody na ochronę danych osobowych. Oczywiście możesz nie potrzebować takowej zgody w ogóle, wówczas wyłącz tę opcję.

Gdzie znajdę informację, czy posiadam już zgodę?

W Prowly możesz zaznaczyć, że posiadasz zgodę na ochronę danych osobowych w karcie każdego kontaktu. Możesz tę zgodę przypisać do wielu kontaktów jednocześnie. Wejdź w moduł Audience, zaznacz dziennikarzy i użyj akcji masowych, wchodząc w opcję Actions znajdującą się w menu nad bazą kontaktów. Sprawdź szczegóły na ten temat w osobnym artykule tutaj.

Co się stanie po tym, jak kliknę czerwony baner?

Zobaczysz okno z dodatkową konfiguracją, a w nim będziesz mógł podjąć decyzję, czy wysyłasz wiadomość wyłącznie do kontaktów, które udzieliły zgody na przetwarzanie danych (Yes), czy omijasz ten krok i adresujesz ją do wszystkich (No).

Uwaga

Domyślnie wszystkie twoje kontakty w module Audience nie mają wyrażonej zgody na ochronę danych osobowych. Możesz jednak manualnie zmienić ich status zgody na acquired (uzyskany). Oto, jak to zrobić.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?