Bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych, na których codziennie pracujesz, jest sprawą ważką i nie sposób przejść obojętnie obok tematu ich przetwarzania przy realizacji szeroko zakrojonych aktywności promocyjnych. W Prowly masz możliwość dodać postulat o ochronie tychże danych za pomocą kilku kliknięć.

Jak działa ochrona danych osobowych Prowly?

Zgodnie z zasadą privacy by default na karcie każdego twojego kontaktu domyślnie nie ma zgody na przetwarzanie jego danych osobowych:

Żeby wykonać wysyłkę zgodną z RODO, należy na karcie kontaktu zaznaczyć, że posiadasz odpowiednią zgodę - Consent by default:

Jeśli chcesz masowo oznaczyć posiadanie zgody na przetwarzanie danych, możesz to zrobić z poziomu listy kontaktów. Wybierz właściwych odbiorców, kliknij Actions, następnie opcję Turn on w sekcji GDPR consent by default:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?