W swojej bazie kontaktów w Audience, znajdziesz nie tylko utworzone listy, ale też filtry, dzięki którym łatwo wyszukasz i posegmentujesz kontakty wedle parametrów:

Po kliknięciu przycisku + Add znajdującego się nad widokiem tabeli kontaktów, otworzy się okno ze wszystkimi dostępnymi w Prowly filtrami:


Kryteria filtrowania można ze sobą dowolnie zestawiać. Po znalezieniu filtru, który chcesz dodać, kliknij na jego nazwę, wybierz warunek i wprowadź wartość która zdefiniuje filtrowanie. Wybierając AND lub OR, decydujesz, czy chcesz, żeby pokazały się kontakty spełniające wszystkie warunki, czy kontakty spełniające jakikolwiek warunek.

Lista filtrów, po których możesz filtrować swoją bazę:

 • First name - imię
 • Last name - nazwisko
 • Tag - tag przypisany do kontaktu
 • Outlet - redakcja
 • Outlet URL - adres WWW redakcji
 • Role - stanowisko
 • Type - typ kontaktu: osoba, organizacja, firma, redakcja
 • Email - adres mailowy
 • Source - pochodzenie kontaktu: import, kontakty stworzone manualnie lub pochodzące z bazy Media Discovery
 • List - listy, do których należy kontakt
 • Highlight - kontakty wyróżnione gwiazdką
 • Influencer Score - wpływ kontaktu
 • Topic - tematy, jakimi zajmuje się kontakt
 • Language - język
 • Country - kraj
 • City - miasto
 • ZIP Code - kod pocztowy
 • Created by - użytkownik, który stworzył kontakt
 • Owner - użytkownik, który odpowiedzialny jest za relację z kontaktem
 • Created at - data powstania kontaktu
 • Opens, Clicks - szukaj kontaktów, które otworzyły twoje wiadomości lub kliknęły linki wewnątrz ich konkretną ilość razy
 • Open rate, Click rate, Bounce rate - szukaj kontaktów o określonej statystyce aktywności związanej z wysyłanymi do nich wiadomościami email
 • Unsubscribed - kontakty, które przestały być zainteresowane otrzymywaniem od Ciebie wiadomości mailowych
 • Blacklisted - filtr selekcjonuje kontakty, do których nie została dostarczona żadna wiadomość, a przez wysoką ilość bounce'ów nasze serwery dodały ich adresy mailowe do tzw. czarnej listy. Jeżeli dostrzegasz na tej liście kontakty, które na pewno istnieją i są poprawne, odezwij się do nas na chacie.
 • Email - kontakty, które otrzymały wiadomość o konkretnym tytule
 • Story - kontakty, które otworzyły prasówkę o konkretnym tytule, wysłaną drogą mailową
 • Phone - numer telefonu
 • Link - adresy WWW dostępne w kartach kontaktów
 • Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Vimeo, Pinterest - profile social media uwzględnione w kartach kontaktu

Każdy filtr wymaga dookreślenia. Oto, co znaczą kryteria:

 • is exactly - jest, czyli np. Tag jest dokładnie taki, jak dodany tekst
 • doesn't contain exactly - nie jest:, czyli np. Tag jest inny niż dodany tekst
 • contains - zawiera, czyli np. Tag zawiera w swojej nazwie dodany tekst
 • doesn't contain - nie zawiera, czyli np. Tag nie zawiera dodanego tekstu
 • is known - jest pusty, np. Group is empty, czyli kontakty niemające grupy
 • is unknown - nie jest pusty, np. Tag is not empty, czyli kontakty mające tag
 • true - prawda, dotyczy tych cech kontaktów, które mogą być aktywne albo nieaktywne, np. Highlight is true wyszuka nam kontakty wyróżnione gwiazdką
 • false - nieprawda, dotyczy tych cech kontaktów, które mogą być aktywne albo nieaktywne, np, Highlight is false wyszuka nam kontakty niewyróżnione gwiazdką
 • is greater than - większy niż, dotyczy wartości liczbowych i procentowych, np. Open rate greater than 50 wyszuka nam kontakty ze statystyką otwieralności na poziomie większym niż 50%
 • is less than - mniejsze niż, dotyczy wartości liczbowych i procentowych, np. Open rate less than 50 wyszuka nam kontakty ze statystyką otwieralności na poziomie niższym niż 50%
 • is more than - więcej niż, dotyczy dodatkowej możliwości zawężenia konkretnego kryterium do konkretnej liczby dni, np. więcej niż 6 dni
 • exactly - odnosi się do dni, np. parametr exactly 6 days ago wskaże kontakty, które dokładnie 6 dni temu spełniły jakiś warunek, np. osiągnęły konkretny Open Rate
 • is less than - mniej niż, również dotyczy liczby dni
 • is after - po, dotyczy dat, np. po konkretnej dacie 
 • is equal to - w dniu, dotyczy konkretnej daty
 • is before - przed, również dotyczy dat, np. przed konkretną datą

Czym jest Optional date filter

Zwróć uwagę, że w tej grupie kryteriów możesz dodatkowo uzupełnić Optional date filter. Korzystając z tego nieobowiązkowego filtra, można zawęzić kryteria wyszukiwania do konkretnego odcinka czasu. W poniższych przykładach poczytasz, jak to wygląda od strony praktycznej.

Dane, które służą do zliczania Open rate, Click rate i Bounce rate bazują na unikalnych wystąpieniach. W zliczaniu unikalnym chodzi o to, że liczy się tylko pierwsze wystąpienie danego zdarzenia:

Jeśli do kontaktu Krystyna Czubówna wysłaliśmy 4 mailingi, z czego 2 z nich Krystyna otworzyła po kilka razy, to wskaźnik Open rate pokaże nam, że były dwa otwarcia. Open rate wyniesie więc 50%: 2 (liczba unikalnych otwarć) / 4 (sumaryczna liczba wysyłek), bowiem nie patrzymy na to, ile razy pojedynczy mailing został otwarty - liczy się tylko pierwsze otwarcie.

Załóżmy, że chcę odszukać wyłącznie kontakty, które otwierają ponad 80% moich mailingów. Dodając Optional date filter z wartością less than 30 days ago, w wynikach wyszukiwania zostaną uwzględnione tylko te kontakty, które miały Open rate większy niż 80% w ostatnich 30 dniach.

Albo załóżmy, że wyszukuję kontakty, które nigdy nie otworzyły mojego maila. Dodając Optional date filter z wartością after 01-01-2018, wyniki wyszukiwania pokażą wyłącznie dziennikarzy, których Click rate wynosi mniej niż 1% po 1. stycznia 2018.

Lub też finalnie załóżmy, że wyszukuję kontakty, które zawsze bounce'ują. Dodając Optional date filter z wartością at 01-01.2018, wyniki wyszukiwania dziennikarzy ze statystyką Bounce rate wynoszącą 100% zostaną zawężone do konkretnego dnia, mianowicie 1. stycznia 2018., i wyświetlą się w Prowly tylko te kontakty, które tego dnia taki współczynnik (BR = 100%) osiągnęły.

Zapisywanie kombinacji filtrów:

Możliwości filtrowania ze względu na łączenie parametrów (OR/AND) są wręcz bezbrzeżne. Jeżeli uważasz, że któraś z kombinacji filtrów może Ci się przydać w przyszłości i ułatwić organizację bazy, możesz ją zapisać i znaleźć w sekcji My Filters.


Po wybraniu zapisanego filtra, twoja baza automatycznie wyświetli kontakty, które obecnie spełniają wybrane przez Ciebie kryteria. Zapisane filtry mogą Ci również pomóc podczas aktywności mailowych.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy w ich konfiguracji, zadaj pytanie na chacie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?