Żeby dokonać importu kontaktów w module Audience:

 1.  Kliknij przycisk New contact w prawym-górnym rogu swojej bazy kontaktów:

2. Z listy, która się rozwinie, wybierz Import contacts from spreadsheet:

3. Następnie wybierz plik z komputera

Uwaga: Plik do zaimportowania powinien być przygotowany w taki sposób, aby poszczególne typy danych znajdowały się w tych samych kolumnach. Kolejność kolumn nie jest ważna. Ważne jest to, że wszystkie adresy e-mail znajdują się w jednej kolumnie.

Dane, które mogą być importowane do Prowly:

 • e-mail
 • outlet - nazwa redakcji
 • outlet link - adres WWW redkacji
 • imię
 • nazwisko
 • strefa czasowa
 • kraj
 • miasto
 • kod pocztowy
 • adres
 • indywidualne powitanie
 • stanowisko
 • język
 • tematy
 • owner - opiekun kontaktu, odpowiedzialny za bieżącą relację
 • tagi
 • telefon
 • profil Twittera - można dodać wiele
 • profil Vimeo - można dodać wiele
 • profil Facebook - można dodać wiele
 • profil LinkedIn - można dodać wiele
 • profil Instagram - można dodać wiele
 • profil Pinterest - można dodać wiele
 • profil Youtube - można dodać wiele
 • link - można dodać wiele, np. adres strony, który zostanie wyświetlony w sekcji mediów społecznościowych na karcie danych kontaktowych

Niektóre dane można dodać więcej niż raz, dotyczy to np. wielu numerów telefonów, wprowadzonych w jednej kolumnie, ale oddzielonych przecinkiem lub średnikiem. Obok każdego elementu z powyższej listy, który można dodać wielokrotnie, widnieje napis "można dodać więcej". Po dodaniu pliku do aplikacji musisz określić, co masz w swoich kolumnach, dopasowując ich zawartość do nazw kolumn w Prowly.

Możesz pominąć dopasowanie kolumny, klikając przycisk Skip. Pamiętaj tylko, że obligatoryjną informacją jest adres mailowy - bez niego nie będziesz mógł zaimportować pliku do Prowly. Po dopasowaniu kolumn możesz dodawać Tagi do swoich kontaktów, a także segregować je w istniejących lub nowych grupach. 

Następnym krokiem jest poprawienie ewentualnych błędów w zaimportowanym pliku. Służy do tego przycisk Correct invalid records. Typy błędów są różne, wyświetlają się jednak wszystkie na czerwono obok nieprawidłowej komórki. Rodzaje błędów:

 • Email already exist in your database - e-mail znajduje się już w twojej bazie
 • Invalid email format - mail o błędnym formacie, np. imię.nazwisko.@ email.com
 • File is empty - plik jest pusty
 • You need to set or skip each column - niektóre kolumny podczas konfiguracji importu nie zostały do końca skonfigurowane lub pominięte

Wszystkie błędy w tabeli kontaktów możesz poprawić bezpośrednio w Prowly. Jeśli masz problem z importem bazy, pamiętaj, że plik powinien mieć format .xls lub .csv. i zawierać w/w pola obowiązkowe. Formatka bazy kontaktów ułatwiająca import znajduje się poniżej:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?