Role użytkowników pozwalają na stopniowanie ich uprawnień i ograniczanie dostępu do poszczególnych elementów konta. Dostępne role użytkowników to:

  • Viewer - użytkownik o tym statusie może podejrzeć tworzone na koncie prasówki oraz kampanie, ale nie może nic edytować. Nie ma także dostępu do modułu bazy kontaktów.
  • Writer - status ten dedykowany jest osobie odpowiedzialnej wyłącznie za tworzenie treści. Ma ona dostęp tylko do Story Creatora, w ramach którego tworzy i edytuje treści tworzone na poczet Brand Journala.
  • Publisher - rola ta uprawnia do wszystkich standardowych działań na koncie z wyjątkiem usuwania kampanii i tworzonych na koncie treści.
  • Admin - administrator może wszystko z wyjątkiem zmiany głównego adresu e-mail, do którego przypisane jest konto.
  • Owner - tylko jako właściciel konta dokonasz jego transferu na inny adres e-mail.
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?