Po wejściu w moduł Dashboard z menu wybierz opcję Analytics:

W podglądzie zobaczysz następujące dane analityczne:

  • Raport dot. ruchu na twoim biurze prasowym
  • Źródła ruchu
  • Najpopularniejsze strony odsyłające do twojego Brand Journala
  • Najlepsze prasówki
  • Najlepsze kontakty
  • Najlepsze mailingi
  • Raport dot. bazy kontaktów
  • Raport dot. wydajności twoich mailingów

Zanim wyjaśnimy każdą ze statystyk, pamiętaj, że dane odwołują się do wybranych ram czasowych oraz zasięgu, który wybierasz, wskazując posiadane konto lub biuro prasowe z rozwijanej listy. Pamiętaj, że wybierając konkretny Brand Journal, otrzymasz wyłącznie dane dotyczące kontentu opublikowanego właśnie na nim, wraz z raportem o odsyłających do niego mailach wysłanych z modułu Pitch.

Ramy czasowe możesz ustawić w prawym górnym rogu Dashboardu:

Przyjrzyjmy się poszczególnym danym statystycznym.

Źródła ruchu

Wykres wskazuje ilość wizyt w twoim Brand Journalu w wybranym czasie.

Poniżej wykresu znajdziesz kolejno liczbę wizyt ze źródeł zewnętrznych, wyświetleń, stron przejrzanych przez użytkownika podczas jednej wizyty, wizyt unikatowych i wizyt dziennikarzy, którzy przeszli do Brand Journala po otrzymanym w mailu linku.

Każda statystyka jest zaprezentowana w taki sposób, byś mógł szybko zauważyć tendencje związane z efektywnością twoich działań public relations. Procentowa wartość z bieżącego okresu jest zderzona z analogiczną wartością z okresu poprzedniego. Więcej o powyższych metrykach przeczytasz w tym artykule, z kolei źródła ruchu w postaci stron linkujących do twojego Brand Journala opisaliśmy tutaj.

Topowe informacje prasowe

W tej sekcji zweryfikujesz, które prasówki okazały się najlepsze pod względem wizyt i kliknięć. Wykres kołowy wskazuje tendencje - jeżeli najedziesz myszką nad kolor, ujrzysz statystykę z obecnego i poprzedniego miesiąca. Podobne porównanie znajdziesz poniżej wykresu, gdzie wybrane są najlepsze prasówki z obu okresów.

Topowe kontakty

Ta część dashboardu wskazuje, które kontakty z twojej bazy są najlepsze, jeśli chodzi o otwarcia mailingów wysłanych z modułu Pitch oraz kliknięcia w linki. Wykres wskazuje liczbę kontaktów i ich obecny click lub open rate, zależnie od wybranej zakładki panelu. Poniżej wykresu znajdziesz zaś osoby, które najczęściej otwierały maile lub najczęściej klikały w linki w określonym miesiącu. Dane oczywiście zderzone są z analogicznymi z okresu poprzedniego. 

Topowe mailingi

Jeśli zaś chcesz sprawdzić najlepsze mailingi przez pryzmat otwarć i kliknięć, oto sekcja dla Ciebie. Wykres kołowy wskazuje ogólną sumę w/w statystyk z bieżącego miesiąca w porównaniu z miesiącem poprzednim. Poniżej wykresu wyszczególnione są tytuły najlepiej działających wiadomości z obu okresów.

Raport dot. modułu Audience

Dashboard umożliwia również zweryfikowanie wydajności bazy kontaktowej w określonym czasie. Metryka Contacts pozwala sprawdzić ilość kontaktów, które masz w bazie, Added wskazuje, ile z nich dodałeś samemu, Bounces pokazuje, ilu adresatów odbija twoje maile, z kolei Clicks określa, ilu dziennikarzy kliknęło w zawartym w mailingu link. Ostatnia statystyka przedstawia wyłącznie kliknięcia unikatowe, jak i sumę powtarzających się.

Raport dot. modułu Pitch

Dzięki niemu dowiesz się, ile mailingów stworzyłeś w danym okresie i ile maili w ich ramach tak naprawdę wysłałeś w ramach ich. Następnie zobaczysz, ile wiadomości zostało otwartych i ile linków kliknięto (dane dzielą się na akcje unikatowe i nieunikatowe) wespół z uśrednioną wartością procentową dot. wszystkich mailingów.

Jeżeli nadal masz pytanie w odniesieniu do statystyk, jakie udostępniamy w module Dashboard, śmiało kieruj je do nas bezpośrednio poprzez chat.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?